Αναθεώρηση Ολικής Αρθροπλαστικής Γόνατος (Revision Total Knee Replacement)

Κάθε ολική αρθροπλαστική γόνατος που έχει τοποθετηθεί στο παρελθόν μπορεί να χρειαστεί αντικατάσταση (revision) λόγω μηχανικής αποτυχίας, φθοράς, αστάθειας, χαλάρωσης, λοίμωξης ή κατάγματος. Η αντικατάσταση αφορά κυρίως όλα τα μέρη της προηγούμενης αρθροπλαστικής. Απαιτείται σωστός έλεγχος και ακριβής εκτίμηση της κατάστασης της άρθρωσης και των περιβαλλόντων ιστών. Όποια και να είναι πάντως η αιτία, η αναθεώρηση της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος αποτελεί μια απαιτητική τεχνικά επέμβαση που πρέπει να επιτελείται σε ειδικά κέντρα και από ειδικά εκπαιδευμένους και καταρτισμένους Ορθοπαιδικούς Χειρουργούς πάνω στις ολικές αρθροπλαστικές.