Αναθεώρηση Ολικής Αρθροπλαστικής Ισχίου (Revision Total Hip Replacement)

Κάθε ολική ή μερική αρθροπλαστική που έχει τοποθετηθεί στο παρελθόν μπορεί να χρειαστεί αντικατάσταση (revision) λόγω μηχανικής αποτυχίας, φθοράς, αστάθειας, χαλάρωσης, λοίμωξης ή κατάγματος.

Η αντικατάσταση μπορεί να αφορά όλα τα μέρη της προηγούμενης αρθροπλαστικής ή ένα τμήμα της. Απαιτείται σωστός έλεγχος και ακριβής εκτίμηση της κατάστασης της άρθρωσης και των περιβαλλόντων ιστών.

Όποια και να είναι πάντως η αιτία, η αναθεώρηση της ολικής αρθροπλαστικής ισχίου αποτελεί μια απαιτητική τεχνικά επέμβαση που πρέπει να επιτελείται σε ειδικά κέντρα και από ειδικά εκπαιδευμένους και καταρτισμένους Ορθοπαιδικούς Χειρουργούς πάνω στις ολικές αρθροπλαστικές.