Αρχική Εκτίμηση – Διάγνωση

Τα κατάγματα της λεκάνης και του ευρύτερου πυελικού δακτυλίου αποτελούν κακώσεις υψηλής βίας προερχόμενα από βαριά τροχαία ατυχήματα ή πτώσεις από ύψος.
Παρουσιάζουν αυξημένη θνητότητα (6 – 10 %) και συνδυάζονται συχνά με τραυματισμούς του ουρογεννητικού συστήματος και του ευρύτερου αγγειακού δικτύου.
Η έγκαιρη διάγνωση και η άμεση σταθεροποίηση των καταγμάτων λεκάνης αποτελούν ζωτικής σημασίας παράγοντες για την επιβίωση του ασθενή και την ελαχιστοποίηση των μετατραυματικών επιπλοκών.
Ειδικές ακτινογραφίες λεκάνης (inlet και outlet views) και κοτύλης (Judet views)  σε συνδυασμό με κανονική και 3D υψηλής ευκρίνειας αξονική τομογραφία πυέλου και ισχίων απαιτούνται γα την ταξινόμηση των καταγμάτων αυτών και τον προσδιορισμό της καταλληλότερης θεραπευτικής προσέγγισης.
Περαιτέρω απεικονιστική διερεύνηση των κοιλιακών σπλάγχνων, του ουροποιητικού συστήματος και του πυελικού αγγειακού δικτύου μπορεί να απαιτηθεί ανάλογα με τη συμπτωματολογία και την τυχόν ύπαρξη επιπρόσθετων κακώσεων και τραυματισμών.