Ενδαρθρικές Εγχύσεις Γόνατος (Intra-articular Knee Injections)

Οι εδαρθρικές εγχύσεις γόνατος αποτελούν ένα βασικό κομμάτι της συντηρητικής θεραπείας της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος και διακρίνονται στις έξης κατηγορίες:

  • Κορτιζονούχα σκευάσματα
  • Υαλουρονικό οξύ
  • Βιολογικοί παράγοντες (PRP, Stem Cells)

Η επιλογή του σκευάσματος εξαρτάται από την κατάσταση του γόνατος, την ηλικία και τις δραστηριότητες του ασθενούς. Θα πρέπει να γίνεται ορθολογιστική χρήση των σκευασμάτων αυτών και να ενημερώνονται οι ασθενείς για τη φύση των ουσιών και τα πιθανά μελλοντικά αποτελέσματα.