Κλινική:
∆ιαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
Ασκληπιού 10 – Γεωργικής Σχολής
57001 Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 400.000

byronchalidis@gmail.com

Ιατρείο:
Αγίας Σοφίας 46
54622 Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 27.37.54
K: 6932 769.768

byronchalidis@gmail.com

Φορμα επικοινωνιας