Επιστημονική Δραστηριότητα

Διδακτορική Διατριβή 

(Παν. Έτος 2009-2010, ΑΠΘ)

Τίτλος: Περιορισμένης επεμβατικότητας ολική αρθροπλαστική του γόνατος 

έναντι της κλασικής. Συγκριτική μελέτη.

Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια (έως 12/2017)

Διεθνή Συνέδρια: 35

Ελληνικά Συνέδρια: 75

Στρογγυλές Τράπεζες: 17

Workshops: 17

Συμμετοχή σε Πρακτικά Συνεδρίων & Proceedings (έως 12/2017)

Διεθνή Συνέδρια: 14

Ελληνικά Συνέδρια: 71

Reviewer (Pubmed-Peer review Journals) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=chalidis

(έως 12/2017)

Acta Orthopaedica 

Journal of Neurotrauma

Knee

Injury

BMC Musculoskeletal Disorders

Osteoporosis International 

Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents 

Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery 

Journal of Hand and Microsurgery 

The Journal of Surgical Technique and Case Report

Journal of Medical Case Reports

Journal of Injury and Violence Research 

European Journal of Inflammation

Saudi Medical Journal 

Medical Principles and Practice 

Case Reports in Orthopaedics 

Turkish Journal of Rheumatology 

Annals of Nigerian Medicine 

European Journal of Medical Research 

Basic Research Journal of Medicine and Clinical Sciences

Journal of Hematology & Thromboembolic Diseases 

Orthopedic and Muscular System: Current Research

Journal Minerva Ortopedica e Traumatologica

Abstract Reviewer for the Annual Congress of British Orthopaedic Association (BOA) (2007)