Κατάγματα Κοτύλης

Ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει στα κατάγματα κοτύλης που αποτελούν μία ιδιαίτερη κατηγορία των καταγμάτων πυέλου και ισχίου. Ο ενδαρθρικός τους χαρακτήρας προδιαθέτει σε ανάπτυξη μετατραυματικής οστεοαρθρίτιδας σε περίπτωση μη ανατομικής ανάταξης του κατάγματος.
Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο σε νέους ασθενείς όπου η πιθανότητα μελλοντικών επιπρόσθετων επεμβάσεων όπως ολική αρθροπλαστική ισχίου είναι ιδιαίτερα αυξημένη.
Ακόμα και στην περίπτωση αυτή, το ισχίο και το σύστοιχο τμήμα της πυέλου πρέπει να παρουσιάζουν πλήρη εικόνα πώρωσης του κατάγματος χωρίς οστικές απώλειες και σημαντική μετατόπιση της άρθρωσης.
Η ολική αρθροπλαστική σε ένα τέτοιο ισχίο προϋποθέτει επίσης ιδιαίτερη εκπαίδευση και γνώση των ιδιαιτεροτήτων του προβλήματος.