Μερική Αρθροπλαστική Γόνατος (Unicompartmental Knee Replacement)

Σε περίπτωση εντοπισμένης φθοράς σε μία περιοχή-διαμέρισμα του γόνατος (κυρίως έσω), η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική του γόνατος μπορεί να προσφέρει μόνιμη ανακούφιση από τα συμπτώματα και αποκατάσταση της κινητικότητας του γόνατος. Τα πλεονεκτήματα της μονοδιαμερισματικής αρθροπλαστικής του γόνατος συγκριτικά με τις άλλες μεθόδους (ολική αρθροπλαστική γόνατος και υψηλή οστεοτομία κνήμης), ιδιαίτερα όταν αυτή πραγματοποιείται με μικρή προσπέλαση, είναι η διατήρηση των συνδεσμικών στοιχείων και του φυσιολογικού αρθρικού χόνδρου στα μη προσβληθέντα τμήματα του γόνατος, ο μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος, η μικρότερη απώλεια αίματος, η γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενή και η πιο φυσιολογική κινηματική και λειτουργικότητα του γόνατος. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα μακροχρόνια αποτελέσματα της μονοδιαμερισματικής αρθροπλαστικής του γόνατος είναι καλύτερα της οστεοτομίας και τουλάχιστον εφάμιλλα της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος. Συμπερασματικά, η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική του γόνατος μπορεί να αποτελέσει μία ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο στη θεραπεία της εντοπισμένης οστεοαρθρίτιδας του γόνατος.

Μονοδιαμερισματική μερική αρθροπλαστική γόνατος
Δείτε περισσότερα….