Μονοδιαμερισματική μερική αρθροπλαστική γόνατος

Η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος είναι η πιο συχνή αιτία αρθροπάθειας του γόνατος και η συχνότητά της αυξάνεται σημαντικά με την πάροδο της ηλικίας. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων ο πόνος ξεκινάει από την έσω πλευρά του γόνατος στην οποία εντοπίζονται και τα κυριότερα ακτινολογικά σημεία της νόσου. Σε αυτήν την περίπτωση η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική του γόνατος μπορεί να προσφέρει μόνιμη ανακούφιση από τα συμπτώματα και αποκατάσταση της κινητικότητας του γόνατος. Τα πλεονεκτήματα της μονοδιαμερισματικής αρθροπλαστικής του γόνατος συγκριτικά με τις άλλες μεθόδους (ολική αρθροπλαστική γόνατος και υψηλή οστεοτομία κνήμης), ιδιαίτερα όταν αυτή πραγματοποιείται με μικρή προσπέλαση, είναι η διατήρηση των συνδεσμικών στοιχείων και του φυσιολογικού αρθρικού χόνδρου στα μη προσβληθέντα τμήματα του γόνατος, ο μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος, η μικρότερη απώλεια αίματος, η γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενή και η πιο φυσιολογική κινηματική και λειτουργικότητα του γόνατος. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα μακροχρόνια αποτελέσματα της μονοδιαμερισματικής αρθροπλαστικής του γόνατος είναι καλύτερα της οστεοτομίας και τουλάχιστον εφάμιλλα της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος. Συμπερασματικά, η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική του γόνατος μπορεί να αποτελέσει μία ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο στη θεραπεία της εντοπισμένης οστεοαρθρίτιδας του γόνατος. 

Λέξεις ευρητηρίου: γόνατο, οστεοαρθρίτιδα, μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος

Abstract

Knee osteoarthritis is the most common knee articular disease. In the majority of cases, the pain is located at the anterior and medial side of the joint where the most severe radiographic changes are usually apparent. Patients with localized knee osteoarthritis may be benefit from the unicompartmental knee replacement, which can be carried out with a smaller incision and a minimally invasive surgery. Compared to the other surgical treatment options for knee osteoarthritis (total knee replacement and high tibial osteotomy), the advantages of unicompartmental knee replacement include preservation of uninvolved tissue and bone, reduced operative time, less postoperative pain and blood loss, better range of motion, improved gait, and increased patient satisfaction. The long-term results of the procedure are better than those after high tibial osteotomy and at least equal after total knee replacement. With appropriate patient selection, careful surgical technique and proper implant design, unicompartmental knee replacement can now be viewed as an effective and reliable option for the treatment of knee osteoarthritis.