Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου (Total Hip Replacement)

Η ολική αρθροπλαστική του ισχίου έχει μια μακρά περίοδο ιστορίας πάνω από 40 χρόνια με επιτυχημένα μακροχρόνια αποτελέσματα. Σημαντικές εξελίξεις έχουν λάβει χώρα σε επίπεδο υλικών, επιλογής αρθρούμενων επιφανειών, τρόπου καθήλωσης των προθέσεων (με ή χωρίς οστικό τσιμέντο), αντιμετώπισης του ασθενή, κινητοποίησης και αποκατάστασης.

Ο στόχος μιας τέτοιας επέμβασης δεν είναι μόνο η απαλλαγή από τα συμπτώματα αλλά η επιβίωση της τεχνητής άρθρωσης για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και γιατί όχι για όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής. Στη σύγχρονη ολική αρθροπλαστική ισχίου, η άμεση κινητοποίηση του ασθενή, η ολιγοήμερη νοσηλεία και η ανώδυνη μετεγχειρητική περίοδος αποτελούν ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους. Κάθε τεχνική και τρόπος παρέμβασης πρέπει να έχει κατοχυρωθεί επιστημονικά σύμφωνα με το Evidence Based Medicine  και να έχει σα γνώμονα το μέγιστο μακροχρόνιο λειτουργικό αποτέλεσμα.